Bo og Støtte

"Bo og støtte" tilbyder støtte i egen bolig ud fra et individuelt behov.

Der er i kommunen i alt 4 opgangsfællesskaber med fælles lejligheder til samvær og madklubber.

Dag- og klubtilbud

Holbæk kommune har 2 dagtilbud og et klubtilbud beregnet for borgere med nedsat funktionsevne.

Solgården er et dagtilbud i Holbæk

Søbæk Have har også et dagtilbud i Jyderup

Kig Ind er et klubtilbud beliggende i Holbæk