Bo og støtte

Bo og støtte har til opgave at støtte, vejlede og hjælpe borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.

Bo og støtte består af en række pædagogisk uddannede hjemmevejledere som befinder sig i de opgangs bofællesskaber der er i kommunen.

 

Hjemmevejlederne kommer i dit hjem for at yde dig den støtte og vejledning du har brug for og som du er blevet tilkendt af din kommune. 

Opgangs bofællesskab

Lejlighederne ligger samlet på Konsul Beÿers alle 6, 4300 Holbæk. Der er gode transportmuligheder og ligger i gå afstand til Holbæk station.

Lundestræde 15, 4300 Holbæk

Her bor i alt 7 borgere.

Praktikstedsbeskrivelse

Bo og Støtte - et godt praktiksted.

Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Opgangs bofællesskabet Lindevej

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Kløverstien

Kløverstien 47 og 93, 4300 Holbæk


Sidst opdateret

11.05.2016

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere - kontakt:.

                 Bo- & Støtte

Konsul Beyers Allé 6, 4300 Holbæk

                 72 36 30 20

Afdelingsleder Lone Freyberg Petersen

Tlf.:           72 36 47 69

e-mail: lopet@holb.dk

Målgruppe

Målgruppen er primært udviklingshæmmede borgere, der ikke har behov for botilbud med døgndækning.

Flere borgere har forskellige psykiatriske problemstillinger.

Udover de udviklingshæmmede borgere er der også en gruppe borgere med senhjerneskader, en gruppe fra Jobcentret vi er mentorer for, samt en gruppe unge på kontanthjælp.

Bevilling af støtte sker via din kommunale sagsbehandler.

Borgere i Bo og støttetilbud bevilges timer efter Servicelovens § 85. Antallet af timer er afhæng af den enkeltes behov for støtte.