Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles Professionsetik.

Hjemmevejlederens rolle og ansvar

Borgeren tilknyttes 1-2 hjemmevejledere som yder den fornødne støtte og vejledning. Hjemmevejlederens rolle og ansvar er at hjælpe borgeren til at mestre dagligdagens udfordringer bedst muligt. Vi gør ikke tingene for borgeren, men sammen med borgeren. Dette betyder eksempelvis, at selvom hjemmevejlederen ser at borgeren trænger til at få vasket tøj, vil det kun ske hvis borgeren er indstillet på det og deltager i opgaven Deltagelse selvfølgeligt set i relation til borgerens formåen.

Når vi støtter og tilretteviser i eksempelvis rengøring, er målet at borgeren med tiden kan udvikle kompetence og strukturer så de i højere grad kan overskue rengøringen mere selvstændigt. Jo flere aspekter i livet borgeren kan klare uden eller med minimal støtte, des større bliver borgerens indflydelse på eget liv. Hjemmevejlederen råder, vejleder, forklarer, støtter og motiverer borgeren i dagligdagen, men træffer aldrig beslutninger på borgerens vegne.

Hjemmevejlederen er ikke ekspert på alle områder; pensionsopsparinger, økonomi, sundhed, IT, m.m., men vil være i stand til at vejlede og hjælpe borgeren til at søge viden og støtte relevante steder.

Til gengæld er vi eksperter i hjemmevejledning.

Alle hjemmevejledere er pædagogisk uddannet.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker