2 års praktik

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode. Tema: den pædagogiske institution
  • Bo og støtte er et offentligt frivilligt tilbud, som borgerne bliver visiteret til.
  • Vi yder Støtte og vejledning efter § 85 i eget hjem
  • Den studerende, skal kunne møde borgeren værdigt og respektfuldt i eget hjem.

Som faggruppe er vi meget bevidste om, at varetage borgernes behov i alle anliggender, da vores borgere er de svage i samfundet.

Den studerende vil blive sat ind i arbejdspladsens opbygning.
Se punktet om tværfagligt samarbejde.
Være bevidst om, at der er en skæv magtbalance.

Særlige informationer om 2. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

Alt mellem kl. 7-22.30 (kun 1 morgen og aftenvagt om ugen)

Hver 4 weekend enten Kl. 8-15.15 eller kl. 15-22.30.

En del alene arbejde med borger i eget hjem.

Alene arbejde i weekenden.(har altid mulighed for at kontakte en kollega)

Den studerendes placering på praktikstedet

  • Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.
  • Bliver tilknyttet en primær gruppe.
  • Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Praktikvejledningen bliver skemalagt til 1. gang ugentligt.

Vi har meget sparing i frokostpausen som vi holder sammen.

Anbefaling af relevant faglitteratur:

Serviceloven § 85 og § 104.

Læse om PWS på www.prader-willi.dk

Relevant faglitteratur bliver aftalt med hjemmevejlederne.

(med udgangspunkt i de problemstillinger de borgere den studerende bliver tilknyttet har).Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker