3. års praktik

Uddannelsesplan for 3. års praktikperiode. Tema: Den pædagogiske profession.

a) Vejledning og støtte under § 85 og § 78, som er støtte og vejledning i eget hjem.

b) Vi arbejder ud fra mange forskellige metoder, med udgangspunkt i borgernes behov. Eks. Nogen borgere har brug for meget struktureret pædagogik, hvor vi i andre sammenhænge skal agere i kaos.

c) Vi arbejder ud fra forskellige videnskabelige metoder, da det er en meget bred målgruppe, der også har meget forskellige behov.

d) Vi spejler tiden, og arbejder efter samfundets udvikling, da vi arbejder med de udsatte borgere i samfundet, bliver vi også nødt til at agere, efter forholdene.

e) Vi er meget professions bevidste og har kun uddannede pædagoger ansat.

Vi samarbejder med mange forskellige aktører. Socialrådgivere, kontakt til arbejdspladserne, jobcentret, læger, psykologer, tandlæger, værger, familien m.m.

Særlige informationer om 3. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

Alt mellem kl. 7-22.30 (kun 1 morgen og aftenvagt om ugen)

Hver 4 weekend enten Kl. 8-15.15 eller kl. 15-22.30.

En del alene arbejde med borger i eget hjem.

Alene arbejde i weekenden.(har altid mulighed for at kontakte en kollega)

Den studerendes placering på praktikstedet

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

Bliver tilknyttet en primær gruppe.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen

Herunder, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet

Praktikvejledningen bliver skemalagt til 1. gang ugentligt. Vi har meget sparing i frokostpausen som vi holder sammen.

Anbefaling af relevant faglitteratur:

Serviceloven § 85 og § 104.

Læse om PWS på www.prader-willi.dk

Relevant faglitteratur bliver aftalt med hjemmevejlederne.

(med udgangspunkt i de problemstillinger de borgere den studerende bliver tilknyttet har).Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker