Dag- og klubtilbud

Holbæk kommune råder over 2 dagtilbud og 1 klubtilbud:

Aktivitetscentret Solgården

Solgården er et aktivitets- og samværstilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne.

Aktivitetscentret Søbæk Have

Aktivitetscentret ligger i umiddelbar tilknytning til bostedet - Søbæk Have.

Kig Ind

Kig Ind er en klub til dig som er voksen med funktionsnedsættelse. Du kan komme og være sammen med andre og finde nye venner.


Feedback

Sidst opdateret

07.02.2017

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker

Hvad er et dagtilbud/klubtilbud?

Efter Servicelovens § 104 "skal kommunen tilbyde et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene".

Se mere under det enkelte tilbud.