Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed. Vores kerneopgave er: At mestre livet - til glæde for andre.

Vi arbejder med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles Professionsetik.

Gennem en ligeværdig og anerkendende pædagogisk metode, hjælper vi folk til at kunne klare mere i hverdagen.

Vi behandler andre ligeværdigt og er med til at skabe et miljø med respekt for og accept af, alle. Den omsorg vi yder tager udgangspunkt i rummelighed og ligeværdighed. Der skal være plads til at "være anderledes". Det er ikke vores opgave at skabe normalitet for normalitetens skyld.

Vi hjælper med at skabe relationer, knytte venskaber og yde hjælp til selvhjælp. Gennem samtalen, de daglige opgaver,  den enkeltes liv og de sociale aktiviteter dannes der grundlag for relationer.Feedback

Sidst opdateret

23.10.2017

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker