Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles Professionsetik.

Kig Inds opgave er:

at skabe sociale aktiviteter under trygge forhold

at give brugeren mulighed for at møde ligestillede, så et socialt netværk kan opstå, også udenfor Kig Inds rammer

at brugeren gennem medbestemmelse i planlægning og afviklingen af aktiviteter føler sig betydningsfuld, får større selvværd og vedligeholder eller udvikler sine evner

at skabe oplevelser for brugeren der kan være med til at forebygge ensomhed og isolation.

at skabe en egenkultur i et fællesskab af ligestillede

at give indsigt i almene samfundsforhold

at udvikle sociale færdigheder

at lukke op til lokalsamfundet efter brugerens evner

at give brugeren en oplevelse af ejerskab af et fristedFeedback

Sidst opdateret

08.02.2018

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker