Tåstrup Have

Tåstrup Have er Holbæk kommunes nyeste og yderst handicapvenlige bosted for voksne med nedsat funktionsevne.

Der er 22 moderne boliger, som er opdelt i 2 huse. Æblehuset og Hybenhuset.

Husene er bygget af Lejerbo som også står som administratorer.

For at bo på Tåstrup Have, skal man visiteres af sin kommune.

Personalet består af pædagoger og omsorgsmedhjælpere og der er personale døgnet rundt.

Personalet hjælper med at løse de udfordringer som hverdagen bringer.

Støtte til personlig hygiejne, tøjvask, betaling af regninger, læge/tandlæge og besøg hos specialist.

Hjælp til tilmelding af aktiviteter i fritiden.

Vi har en boldbane, hvor der er mulighed for at spille fodbold, petanque og basketball mm.

Vi lægger vægt på traditioner ved højtiderne og afholder sommerfest og julehygge komsammen hvor du har mulighed for at invitere gæster.

Boligerne

På Taastruphave har man sin egen lejlighed og adgang til fælles lokaler.

Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

For studerendeFeedback

Sidst opdateret

18.05.2017

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker

Rørvangsvej 4, 4300 Holbæk

Kontakt

Tåstrup Have Hybenhuset        72 36 58 17

Tåstrup Have Æblehuset          72 36 58 18

Afdelingsleder 

Monica Vallentin                     72 36 47 56                             e-mail: monva@holb.dk

 

Målgruppe

Tåstrup Have er målrettet voksne psykisk udviklingshæmmede med forskellige diagnoser/problematikker.

Beboerne skal med råd og vejledning fra personalet kunne klare de fleste daglige gøremål selv.