Faglig linje

Handicap Holbæks værdigrundlag er Åbenhed, Ordentlighed og Høj Faglighed.

Der arbejdes med en anerkendende og individuel tilgang til alle borgere - og med en fælles Professionsetik.

På Tornhøj tager vi udgangspunkt i den enkeltes evner og kompetencer, og tilrettelægger tilbuddet til borgeren ud fra dette.

Vi arbejder med stort fokus på den etiske og anerkendende tilgang til såvel borgere som medarbejdere.

Vi lægger vægt på at give den enkelte borger mest mulig indflydelse på eget liv og skabe mulighed for at den enkelte borger får omsorg, oplevelser og tryghed i sin hverdag.

Vi samarbejder med pårørende, værger, sagsbehandlere, læger, speciallæger, hjemmesygeplejersker, ergoterapeuter, demenskonsulenter, fysioterapeuter og andre relevante fagpersoner omkring indsatsen til borgeren.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker