Praktikstedsbeskrivelse

Tornhøj - et godt praktiksted.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Institutionens navn: Bo og Servicecenter Holbæk, Tornhøj
Adresse: Søbæksvej 30, 4450 Jyderup
Tlf.: 72 36 45 64
E-mailadresse: bo-servicecenterholbaek@holb.dk

Åbningstider: Primære åbningstider mandag – fredag 08:00-16:00

Reel arbejdstid mandag- fredag mel. 06:00- 23:00

I weekenden mellem 07:00- 23:00

Institutionsleder: Områdeleder: Inge Kolls

Afdelingsleder fløj 1: Anja Eriksen

Afdelingsleder fløj 2: Steen Marlet

Afdelingsleder fløj 3: Gitte Krogh


Fysiske rammer, ude og inde:

Tornhøj består af tre bo- fløje fordelt med 9, 8 og 5 boliger. Alle har egen bolig på ca. 20 m2 bestående af entre, badeværelse og værelse.

Værelserne er ikke møbleret. På de fleste værelser er der loftlift.

Fællesarealerne består af spisekøkken, opholdstue, hygiejnerum og brede gange. Rammerne er handicapvenlige, hvilket er nødvendigt, da de fleste beboere bruger kørestol og har behov for andre hjælpemidler.

Vi er et plans hus og beliggende i et dejligt roligt villakvarter tæt på Skarresø og skoven med gå afstand til Jyderup by. Vi har to busser til rådighed sammen med Aktivitets Centret. Vi har stisystem i parklignende haver.

Antal brugere: 21 voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse (7 mænd, 14 kvinder) mange er kørestolsbrugere.

Aldersgruppe: Fra 22 - 43 år


Beskrivelse af målgruppen:

Tornhøj er et Bo- og Servicetilbud til 22 fysisk og psykisk handicappede mennesker og et aktivitetstilbud til 18 brugere.

Støtten tilrettelægges ud fra den enkeltes individuelle behov med mange timers støtte på botilbuddet med døgndækning (§108).

Beboerne har brug for hjælp, støtte og vejledning til de fleste dagligdags funktioner, fx personlig pleje, hygiejne, indkøb, praktiske opgaver, samt i kommunikationen og relationen med andre samt til hjælp med udarbejdelse af pædagogiske handleplaner for den enkelte.

De fleste har epilepsi og spasticitet. Flere har synsnedsættelse eller er blinde, 6 er mobile og resten er kørestolsbrugere. Alle har hver deres unikke personligheder og udtryksformer. De har alle brug for en forudsigelig og genkendelig hverdag, der skaber tryghed, hvor der er plads til sjove og impulsive indslag for de beboere, der ynder det.

Indsatsområder: Implementering af nyt udviklingsprojekt for Bo- og Servicecenter som skal genoprette vores center fra bunden. Vores MED har nedsat en styregruppe, som skal iværksætte og samordne det hele. Der er udarbejdet en projektliste med de forskellige opgaver og delprojekter.

Der arbejdes på, hvordan vi på systematisk vis, kan have fokus på de etiske overvejelser i det pædagogiske arbejde.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af pædagogiske metoder

Vi arbejder med relationspædagogik og kommunikation ud fra en humanistisk videnskabsteoretisk retning. Hvorved vi vil forsøge at forstå og kommunikere med den enkelte beboer ud fra den enkeltes individuelle forudsætninger for at kunne indgå i betydningsfulde relationer med beboerne.

Vi tilstræber en anerkendende tilgang, hvor kommunikationen foregår i øjenhøjde med den enkelte beboer.

Vores pædagogiske mål er at arbejde på at fremme selvstændiggørelse og skabe glæde og livskvalitet hos den enkelte beboer gennem beboerindflydelse og medbestemmelse ud fra den enkeltes behov og ressourcer.

Væsentligt er det, at vi arbejder med at skabe en genkendelig og overskuelig hverdag for beboerne, så de oplever den tryghed der skal til, for at de kan udvikle sig og opleve harmoni indenfor de rammer, som vi skaber for dem.

Tværprofessionelt samarbejde

Pædagoger og medhjælpere på aktivitetstilbud, ergoterapeuter, fysioterapeuter, Speciallæger mm.

Personalegruppen: Pædagoger og Omsorgsmedhjælpere

 Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker