Målgruppe 2

Borgere over 18 år med udviklingshæmning og multible funktionsnedsættelser og med et massivt behov for støtte.

Uddybning af målgruppe 2:

  • Borgeren har et lave kognitivt udviklingsniveau
  • Borgeren har en omfattende psykisk funktionsnedsættelse
  • Borgeren kan have omfattende fysisk funktionsnedsættelse
  • Borgeren kan have psykiatriske sidediagnoser og udviklingsforstyrrelse, der medfører kommunikative og sociale problemer
  • Borgeren kan haveen udadreagerende, indadreagerende eller selvskadende adfærd


Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker