Målgruppebeskrivelse 1.

Borgere over 18 år med udviklingshæmning og et moderat behov for støtte

Uddybning af målgruppe 1:

  • Borgeren har et moderat kognitivt udviklingsniveau
  • Borgeren har en moderat psykisk funktionsnedsættelse
  • Borgeren kan have begrænset fysisk funktionsnedsættelse
  • Borgeren kan have psykiatriske sidediagnoser og udviklingsforstyrrelse, der medfører kommunikative og sociale problemer


Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker