Handicaphjælp

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så har du mulighed for at søge hjælp til nødvendige merudgifter eller til ledsagelse

Ledsageordning

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge hjælp til ledsagelse i 15 timer om måneden.

Merudgifter

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge hjælp til de merudgifter, som du har som en direkte konsekvens af din funktionsnedsættelse


Feedback

Sidst opdateret

08.02.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen