Voksenhandicapområdet i Holbæk kommune

Voksenhandicapområdet i Holbæk indeholder alle tilbud til voksne med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne i Holbæk kommune.

De bærende værdier for arbejdet i voksenhandicapområdet er Åbenhed - Ordentlighed og Høj Faglighed.

Det er vores opgave at yde hjælp til selvhjælp og sætte fokus på netop dine ressourcer og muligheder.Vi arbejder ud fra en anerkendende og individuel tilgang, hvor du vil opleve dig set, hørt og respekteret.

Voksenhandicapområdets tilbud er placeret i byerne Holbæk og Jyderup og omfatter forskellige botilbud, aktivitetscentre, støttecenter, bofællesskaber og støtte til borgere i selvstændige boliger.

Vi er omkring 300 ansatte og har et samlet budget på 107 millioner kr.

Mange forskellige tilbudI Voksen Handicap er de  grundlæggende værdier, åbenhed, ordentlighed og høj faglighed.

Der ydes støtte til borgere med mange forskellige former og kombinationer af handicap. Der er borgere som klarer sig med et kvarters støtte om ugen, og andre som modtager omfattende hjælp døgnet rundt. Derfor har vi brug for at skabe en stor vifte af specialiseret faglighed. Med omkring 275 ansatte med mange forskellige uddannelser og erfaringer, rummer vi da også samlet set en meget stor viden, og vi har derfor besluttet, at viden og kompetencer bruges og udvikles af medarbejdere og ledere på tværs i hele området.

Visionen er, at vi som kommune har nye tidssvarende og fremtidssikrede boliger og aktivitetstilbud til mennesker med handicap.

CVR, EAN og P numre

Oversigt over de enkelte enheders numre.

CVR nr. 29 18 94 47

EAN og P numre:

Enhedens navn EAN nr. P-nummer
Abildgården 5798007600617 1003290018
Bo og Støtte 5798007601812 1004846447
Kig Ind 5798007600655 1013822464
Skarridsøhjemmet 5798007600648 1003290900
Solgården 5798007600624 1013774362 
Tornhøj 5798007600570  1003844580
Tornhøj aktivtetsc 5798007600587  1018800019
Tåstrup Have 5798007600587 1003290067
Tåstrup Stræde 5798007600600  1009669139
Administrationen 5798002024227  1018923694

 

 

Sådan får du hjælp/plads

Du er altid velkommen til at kontakte en leder på det sted du gerne vil starte eller få hjælp fra.

Du kan aftale at komme forbi til en snak, eller til en rundvisning.

Når du skal have hjælp, støtte i egen bolig eller en bolig på et botilbud, eller en plads på et dagtilbud skal du også have fat i din kommunale sagsbehandler.

Din sagsbehandler skal lave en vurdering af om du har ret til den hjælp eller den plads du gerne vil have.

Når du kontakter lederen på stedet, vil du kunne få oplyst hvor præcist du skal henvende dig.

Telefonnumre og mailadresser på lederne finder du her på hjemmesiden.

LovgrundlagVoksen Handicap området i Holbæk yder hjælp og støtte til mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Det handler om mennesker med funktionsnedsættelser meget forskellige behov.

Nogle borgere får et kvarters råd og vejledning om ugen, andre har brug for omfattende hjælp døgnet rundt.

Hjælpen bevilges primært efter Servicelovens §§ 108, 104, 85, 83 og 97 - samt botilbud oprettet efter Almen Bolig Lovens §§ 105 og 115.Sidst opdateret

11.05.2016

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker

Administrationen

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Telefon: 7236 3636

email: post@holb.dk