Lovgrundlag

Voksen Handicap området i Holbæk yder hjælp og støtte til mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Det handler om mennesker med funktionsnedsættelser meget forskellige behov.

Nogle borgere får et kvarters råd og vejledning om ugen, andre har brug for omfattende hjælp døgnet rundt.

Hjælpen bevilges primært efter Servicelovens §§ 108, 104, 85, 83 og 97 - samt botilbud oprettet efter Almen Bolig Lovens §§ 105 og 115.Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

May-Britt Klindt Schlicker